Autorska pracownia projektowa KD-PROJEKT oferuje kompleksowe opracowanie projektów inwestycji w pełnym zakresie, od koncepcji przez projekty budowlane i wykonawcze, projekty branżowe, aż po nadzory w trakcie realizacji zamierzenia budowlanego. Wykonujemy projekty budynków użyteczności publicznej, biurowych, produkcyjnych, przemysłowych, laboratoryjnych, usługowych oraz mieszkalnych a także opiniowanie i weryfikacje wielobranżowych dokumentacji projektowych.

 

Reprezentujemy Inwestora przed organami administracji publicznej przy procedurach administracyjnych dotyczących opracowywanych inwestycji: uzyskanie Decyzji o Warunkach Zabudowy, Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego, Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej uzgodnień z Zakładu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej, Pozwolenia na Budowę.

 

W całym procesie projektowania biorą udział doświadczeni specjaliści i projektanci wszystkich branż: architekci, konstruktorzy, projektanci sieci i instalacji sanitarnych, wentylacji i klimatyzacji, elektrycznych, gazowych, projektanci branży drogowej a także rzeczoznawcy i kosztorysanci. Ich wiedza i doświadczenie przekładają się na jakość wykonywanych przez biuro projektów.

 

W okresie ostatnich 15 lat zaprojektowaliśmy i przeprowadziliśmy skuteczną procedurę uzyskania pozwolenia na budowę dla budynków o łącznej powierzchni użytkowej ponad 200 000 m2, a także zweryfikowaliśmy wielobranżowe dokumentacje projektowe dla inwestycji o wartości od kilku do 130 mln złotych. Do grona naszych klientów należą znani na rynku inwestorzy a także instytucje publiczne, co stawia  przed nami wysokie wymagania, odnośnie jakości naszych usług.

 

Założycielem i głównym koordynatorem prac biura projektów KD-PROJEKT jest architekt Krzysztof Dymek, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, który w latach 1997-2008 był projektantem a później kierownikiem biura projektów i członkiem zarządu firmy Buma Building Systems S.A., współtworząc projekty wielu budynków mieszkalnych i biurowych, zarówno w technologii tradycyjnej jak i technologii konstrukcji stalowych i modułowej, projekty budynków wielorodzinnych zrealizowanych w Londynie a także projekt ekskluzywnego osiedla apartamentów na Woli Justowskiej „Zaułek Onyx”, który zajął II miejsce w drugiej edycji konkursu Bryła Roku.
 
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej oraz konstrukcyjno-budowlanej
Członek Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów oraz Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa