Budynki wielorodzinne w Krośnie

Inwestor:

TBS Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe w Krośnie Sp. z o.o.

Powierzchnia budynków łącznie:

5426 m2

Kubatura:

14534 m3

Projekt budowlany oraz wielobranżowy projekt wykonawczy