Budynki wielorodzinne w Grodzisku Mazowieckim

Inwestor:

TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

Powierzchnia:

3109 m2

Kubatura:

8793 m3

Projekt budowlany oraz wielobranżowy projekt wykonawczy