Budynki Obwodu Utrzymania Autostrady dla GDDKiA

Inwestor:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Powierzchnia obiektów łącznie:

6017 m2

Kubatura obiektów łącznie:

40738 m3

Projekt budowlany i wielobranżowy projekt wykonawczy