Budynek wielorodzinny z usługami w Krakowie

Inwestor:

Skarbiec Nieruchomości 5 Sp. z o.o. SKA

Powierzchnia:

12483 m2

Kubatura:

37770 m3

Wielobranżowy projekt budowlany