Budynek laboratoryjno-hodowlany

Inwestor:

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy

Powierzchnia:

203 m2

Kubatura:

1000 m3

Projekt budowlany oraz wielobranżowy projekt wykonawczy przebudowy
budynku przeznaczonego do laboratoryjnego chowu zwierząt oraz badań laboratoryjnych.
Budynek objęty ochrona konserwatorską.