Budynek laboratoryjno-hodowlany

Inwestor:

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy

Powierzchnia:

1107 m2

Kubatura:

7760 m3

Projekt budowlany oraz wielobranżowy projekt wykonawczy przebudowy
budynku przeznaczonego do laboratoryjnego chowu zwierząt,
badań laboratoryjnych w tym laboratorium izotopowego.
Budynek objęty ochroną konserwatorską.